درمان جدیدی که توسط محققان دانشگاه آلاباما در بیرمنگام توسعه یافته است، چاقی و دیابت نوع ۲ را با یک رژیم غذایی پرچرب در جانوران مدل بهبود بخشیده است.
محققان آمریکایی در یک پژوهش جدید موفق به یافتن درمانی شده اند که به کمک آن می توان چاقی و دیابت نوع دو را کنترل کرد. این درمان از طریق انتشار مداوم نیتریک اکسید، یک ماده شیمیایی سیگنال‌ دهنده گازی عمل می ‌کند که مهم ترین عملکرد آن در بدن، شل کردن عضلات داخلی رگ‌ های خونی است.

محققان می گویند، از آنجایی که کاهش فراهمی زیستی نیتریک اکسید، یکی از ویژگی های سندروم متابولیک قلبی-عروقی است، عرضه نیتریک اکسید خارجی در سطح پایدار می تواند راهی کارآمد برای درمان این سندروم باشد.
استراتژی کاهش وزن بدن با انتقال موضعی نیتریک اکسید می تواند راهی جدید، کارآمد و ایمن برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ‌های متابولیک باشد. 
محققان، از یک ژل نانو-ماتریس مبتکرانه استفاده کردند که قادر به آزادسازی یک انفجار نیتریک اکسید در ۲۴ ساعت اول و سپس انتشار مداوم آن به مدت چهار هفته بود. این ژل توسط محققین ساخته شده و شرکت اندومیمتیکس آن را عرضه کرده است.
در آزمایش های انجام شده، ژل فوق به مدت ۱۲ هفته هر دو هفته یکبار به صورت زیر پوستی به موش های ۸ هفته ای تزریق شد. موش هایی که ژل تزریق کرده بودند و موش‌ های گروه کنترل با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند که باعث چاقی و مقاومت به انسولین می ‌شود.
در پایان ۱۲ هفته، موش ‌هایی که نیتریک اسید تزریق کرده بودند ۱۷ درصد کمتر از گروه کنترل اضافه وزن پیدا کردند و این تفاوت وزن عمدتاً به دلیل کاهش چربی بود.
محققان در بررسی های خود، افزایش فسفوریلاسیون آنزیم لیپاز حساس به هورمون و کاهش اندازه سلول های چربی در بافت چربی سفید اپیدیدیم (eWAT) را مشاهده کردند.به گزارش دیجیزا، آن ها اظهار داشته اند که افزایش لیپولیز یا تجزیه چربی هامی تواند توضیحی برای کاهش وزن بدن باشد.
در موش‌ های گروه نیتریک اکسید همچنین تحمل گلوکز بهتر و سطح انسولین و لپتین ناشتای سرم کمتر مشاهده شد.
پژوهشگران در مقایسه با گروه کنترل، تغییرات گسترده ‌ای را در میزان التهاب و متابولیسم موش‌ های نیتریک اکسید دریافتند. بیان چهار ژن التهابی، از جمله نشانگر ماکروفاژها نیز در eWAT کاهش یافته بود.
به گفته آن ها، علاوه بر این ها به نظر می رسد که ژل نیتریک اکسید، قهوه ای شدن بافت چربی را از طریق افزایش بیان ژن پروتئین جفت نشده نوع یک در بافت چربی قهوه ای و بافت چربی بژ، تحریک می کند. نیتریک اکسید برای افزایش زیست زایی میتوکندری شناخته شده است، مکانیزمی برای تبدیل سلول های چربی سفید به سلول های چربی بژ.
بافت چربی قهوه ای یا یا به اختصار چربی قهوه ای برای حفظ دمای بدن در شرایط سرد گرما تولید می کند. در این تحقیق، سلول های چربی در بافت چربی قهوه ای و بافت چربی کشاله ران موش های گروه نیتریک اکسید کوچکتر از سلول های گروه کنترل بودند.

ژل نیتریک اکسید همچنین با کاهش وزن کبد، کاهش تری گلیسیرید در کبد و کاهش تری گلیسیرید و کلسترول در سرم خون، از بدن در برابر بیماری کبد چرب غیر الکلی محافظت می کند. ژل فوق حساسیت به انسولین را نیز بهبود می بخشد.
همچنین در این تحقیق جالب مشخص شده موش‌ هایی که ژل اکسید نیتریک دریافت کردند، جریان خون مغزی بهتری داشته و طبق آزمون های استاندارد، از توانایی یادگیری فضایی بهتری برخوردار بودند.
 یافته های این مطالعه جالب توجه در مجله ACS Applied Materials & Interfaces منتشر شده اند.