رونمایی از سدان عضلانی مفهومی داج با نام Charger Daytona EV.