دیجیزا/ آشنایی با اجزا و نحوه انفجار بمب هیدروژنی و فرایند همجوشی هسته ای درون خورشید و بمب های هسته ای .

برگرفته از biophyscience