دیجیزا/ این روزها در دوران همه‌گیری «کووید-۱۹» نام «ویروس» را زیاد می‌شنویم. ویروس‌ها این موجودات میکروسکوپی در این روزها یک سیاره را زمین‌گیر کرده‌اند. اما منشاء این ویروس‌ها از کجاست؟ آیا اول ویروس بوده یا موجودات زنده؟ آیا اصلا ویروس‌ها جزء دسته موجودات زنده هستند یا غیر زنده هستند؟

مجله علم روز @ScienceToday_ir