دیجیزا/ گزارشی از شرکت ایرانی که توانسته کیت های تشخیص سریع کرونا را تولید کند.