تحقیقات جدید در مورد تجمع مواد آلی در سیاره ما و فراوانی ابرنواخترها نشان دهنده انفجار قدرتمند یک ستاره پرجرم است. بنابراین دانشمندان معتقدند که زندگی روی زمین تنها به این دلیل وجود دارد که ستارگان پرجرم زیادی در اطراف زمین منفجر شده اند.
بررسی های یک تیم مطالعاتی به سرپرستی هنریک اسونسمارک (Henrik Svensmark) محقق ارشد دانشگاه فنی دانمارک، نشان دهنده ارتباط نزدیکی بین کسر ماده آلی مدفون در رسوبات و فراوانی ابرنواخترها است. به گفته محققان، این همبستگی گیج کننده در ۵/۳ میلیارد سال گذشته صدق می کند و به نظر می رسد داستانی در مورد تغییرات آب و هوایی باشد.
بسیاری از ابرنواخترها ظاهراً به شکل گیری آب و هوای سرد روی زمین منجر شده و باعث اختلاف دمای زیاد بین استوا و قطب می‌ شوند. این موضوع به نوبه خود منجر به وزش بادهای شدید و دریاهای مواج می شود که به رساندن مواد مغذی به اکوسیستم ها کمک می کند، بنابراین تولید زیستی بیشتر و مواد آلی بیشتری در رسوبات مدفون می شود. جالب است بدانید که این فرآیند اکسیژن تولید می کند که پایه و اساس تمام حیات پیچیده روی زمین است.
اسونسمارک در ادامه گفت: فتوسنتز اکسیژن، قند، آب و دی اکسید کربن را از نور تولید می کند. با این حال، اگر مواد آلی به رسوبات منتقل نشود، اکسیژن و مواد آلی تبدیل به دی اکسید کربن و آب می شوند و  دفن مواد آلی از این واکنش معکوس جلوگیری می کند. بنابراین ابرنواخترها به طور غیرمستقیم تولید اکسیژن را کنترل می کنند. 
اسونسمارک عناصر کمیاب را در سولفید آهن موجود در سنگ رسوبی سیاه در بستر دریا اندازه گیری کرد و سطوح اتم کربن ۱۲ سبک تر را با اتم کربن ۱۳ سنگین تر مقایسه کرد. نسبت بین این دو کربن با توجه به میزان زیست توده در اقیانوس‌ های جهان تغییر می ‌کند. 
اسونسمارک در مورد موضوع فوق گفت: هنگامی که ستارگان سنگین منفجر می شوند، پرتوهای کیهانی ساخته شده از ذرات بنیادی با انرژی های عظیم تولید می کنند. هنگامی که آنها به جو زمین برخورد می کنند، اتمسفر آن را یونیزه می کند که این فرایند باعث تشکیل ذرات معلق در هوا، رشد و در نهایت افزایش مقدار ابر می شود. بدیهی است که این امر بر میزان انرژی خورشید که می تواند به سطح زمین برسد تأثیر می گذارد.
مطالعات جدید این تیم مطالعاتی نشان می دهد که آب و هوای زمین بر اساس نوسانات و شدت پرتوهای کیهانی تغییر می کند در حالی که فرکانس ابرنواخترها می تواند بسیار متفاوت باشد.
اسونسمارک در انتهای توضیحات خود افزود: شواهد جدید به ارتباط متقابل فوق ‌العاده بین حیات روی زمین و ابرنواخترها اشاره دارد که با واسطه تأثیر پرتوهای کیهانی بر ابرها و آب و هوا انجام می‌شود.
شرح کامل این پژوهش و یافته های حاصل از آن در آخرین شماره مجله تخصصی Geophysical Research Letters منتشر شده است.