آنا/ پوسته تخم‌مرغ نوعی بافت ریه مانند میان جوجه و فضای خارجی ایجاد می‌کند.

در مراحل اولیه رشد جنین جوجه ساختاری توخالی و کیسه مانند از روده‌های جنین به نام «آلانتوئیس» ایجاد می‌شود. این کیسه با غشای دوم (کوریون) که اطراف جنین و زرده را احاطه کرده، ترکیب می‌شود و درنهایت غشای «کوریوآلانتوئیک» تشکیل می‌شود.
یک سر این غشا به جوجه و سر دیگر آن نزدیک به سطح داخلی پوسته تخم‌مرغ متصل است. این غشا مانند بافت ریه عمل کرده و سیستم گردش خون جوجه را به دنیای خارجی متصل می‌کند. اکسیژن از طریق منافذ میکروسکوپی در پوسته وارد رگ‌های خونی غشای کوریوآلانتوئیک و سپس به جریان خون جوجه می‌شود. کربن دی‌اکسید و ضایعات گازی تنفس نیز در جهت مخالف جریان دارند و از پوسته خارج می‌شوند.