لیست قیمت کارخانه‌ای کلیه محصولات سایپا ویژه دی ماه ۱۴۰۰ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.

خودرو

قیمت قطعی ویژه دی ماه ۱۴۰۰ (تومان)

تیبا صندوقدار (بدون ضبط) ۱۱۷.۳۲۹.۰۰۰
تیبا ۲ (بدون ضبط) ۱۲۴.۲۷۷.۰۰۰
ساینا ۱۲۲.۸۷۲.۰۰۰
ساینا S ۱۶۷.۵۷۸.۰۰۰
کوییک ۱۶۵.۸۳۸.۰۰۰
کوییک R ۱۷۵.۶۹۵.۰۰۰
کوییک S ۱۸۲.۲۷۹.۰۰۰
کوییک پلاس اتوماتیک ۲۷۴.۶۶۴.۰۰۰
شاهین G ۳۴۳.۶۹۳.۰۰۰
وانت ۱۵۱ ۱۴۶.۹۰۰.۰۰۰
وانت ۱۵۱ (آپشنال) ۱۷۲.۷۱۳.۰۰۰
نیسان تک آپشنال  ۲۵۲.۰۰۰.۰۰۰
نیسان تک آپشنال (رادیال) ۲۵۴.۸۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰
نیسان دوگانه آپشنال (رادیال) ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
پادرا پلاس ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰

قیمت کارخانه‌ای کلیه محصولات ایران خودرو
لیست قیمت کارخانه‌ای کلیه محصولات ایران خودرو در دی ماه ۱۴۰۰ از سوی این شرکت اطلاع رسانی شد.