اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانین تازه‌ای است که شرکت‌های فناوری را ملزم به فعالیت‌های گسترده‌تر برای مقابله با سوءاستفاده از کودکان می‌کند.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا در ماه‌های آینده قوانین تازه‌ای را وضع می‌کند تا شرکت‌های فناوری مجبور شوند برای حفاظت از کودکان در اینترنت و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از آنها بیشتر تلاش کنند. این امر به خصوص مربوط به جلوگیری از سوءاستفاده اخلاقی از کودکان است.

یلوا یوهانسون، کمیسر امور داخلی اتحادیه اروپا در این مورد گفت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ۲۲ میلیون تخلف مربوط به سو استفاده جنسی از کودکان را در سال ۲۰۲۰ گزارش کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۱۹ تنها ۱۷ میلیون بوده است. وی افزود که این تنها کسری از عدد واقعی است.

یوهانسون گفت: من در ماه‌های آینده قانونی پیشنهاد خواهم کرد که شرکت‌ها را ملزم به شناسایی، گزارش و حذف عوامل آزار جنسی کودکان می‌کند. در این صورت ارائه گزارش‌های داوطلبانه دیگر کافی نخواهد بود. طبق قوانین فعلی اتحادیه اروپا، شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های پست الکترونیکی و پیام‌رسان هایی مانند فیس‌بوک و گوگل حق دارند تخلفات این چنینی را به دلخواه خود پیگیری کنند.

یوهانسون تصریح کرد مبارزه با سوء استفاده از خردسالان باید بهتر هماهنگ شود و تأسیس یک مرکز تخصصی اروپایی برای بهبود شرایط، پیشگیری، اجرای قانون و حمایت از قربانیان مورد نیاز است.