دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

همگرایی گرانشی

همگرایی گرانشی

دیجیزا/ گرانش..احتمالا اگر قدرت کنترل آنرا داشته باشید شما قادر به فتح تمام یونیورس خواهید شد!قدرتمندترین فرد در عالم هستی..!گرانش...