دیجیزا

آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی جهان

بیماری وراثتی

بیماری وراثتی

چه چیزی این ماه را متفاوت کرده؟ پاسخ "سایه‌مرزها" است.در این تصویر نمی‌توانید به طور مستقیم هیچ سایه‌مرزی -خطی که...