رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات هستند.
 
داود منظور، با اعلام این خبر اظهار داشت: با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، اطلاعات مربوط به جمع خودروها را که حدود ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری و دو کابین است را دریافت کردیم و هم اکنون حدود ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شدند.

به گفته وی، جمع مالیات خودروهای شناسایی شده حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که طی چند روز آینده در سامانه امور مالیاتی قرار می دهیم و به مالکان هم اطلاع رسانی می کنیم.

منظور اضافه کرد: در صورتی که مالکان خودروهای مشمول مالیات نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را دریافت کنند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: یکی از مالیات ها، مالیات بر جمع ارزش خودرو است، اگر فرد و افراد تحت تکفل او ارزش خودروی بالای یک میلیارد تومان داشته باشند طبق یک جدول تصاعدی نسبت بر مازاد بر یک میلیارد تومان، مالیات پرداخت می کنند.