بیگ بنگ/‌اکنون که بیش از ۵۰ سال از کاوش مخاطره‌آمیز فضا از سوی بشر می‌گذرد، شاید رفتار مواد و پدیده‌ها در میکروگرانش برای‌مان بدیهی باشد. اما همیشه مطمئن نبودیم که فضا چگونه ممکن است بر چیزهای خاصی نظیر آتش یا کرم‌های پهن و یا حتی گیاهان اثر بگذارد.

از این‌‌رو، فقط با ترتیب دادن آزمایش در فضاست که می‌توانیم پاسخ این پرسش‌های جنجالی را درک کنیم. تاکنون آزمایش‌های جالبی در فضا انجام شده که گاهی ناامیدکننده و گاهی صرفاً جنون‌آمیز جلوه می‌کردند. در اینجا به هفت مورد از این آزمایش‌ها پرداختیم.