وقتی که شما عکسی از آسمان می‌گیرید، خورشید معمولا به رنگ سفید ظاهر می‌شود، زیرا همه رنگ‌هایی را که ما می‌توانیم ببینیم، به یکباره منتشر می‌کند. چشم‌های ما تنها قادر به دیدن طیف باریکی از نور هستند که با عنوان طیف مرئی شناخته می‌شود. وقتی همه این رنگ‌ها با هم ترکیب می‌شوند نور سفید را می‌سازند. اما خورشید نورهایی را هم منتشر می‌کند که برای چشم غیر مسلح قابل رویت نیست.
تلسکوپ SDO از ابزارهایی با فیلترهای مخصوص برای مشاهده خورشید در ۱۰ طول موج مختلف نور استفاده می‌کند، از جمله بسیاری از طول موج هایی که نمی‌توانیم با چشم خود ببینیم. دانشمندان برای آن‌که ما بتوانیم آن‌ها را ببینیم، داده‌های SDO را به رنگ‌هایی که برای ما قابل رویت است تبدیل می‌کنند. درباره این رنگ‌ها و اطلاعاتی که با می‌دهند بیشتر بدانید.

منبع: ناسا

برگرفته از avastarco