آیا هنوز می‌توانید دنباله دار را ببینید؟ بله. حتی وقتی C/2022 E3 (ZTF) در حال محو شدن است، اگر بدانید کجا و چه زمانی باید به آن نگاه کنید، هنوز وقت دارید. از نظر هندسی، دنباله دار ZTF از نزدیکترین فاصله خود به خورشید و زمین عبور کرده و اکنون به سمت خارج از منظومه شمسی در حرکت است. گردش آن به دور خورشید باعث شده که در تمام ماه از نزدیکی ستاره قطبی و هر دو دب بزرگ و کوچک عبورکند. در این تصویر، دنباله‌دار ZTF در اواخر ژانویه که دارای یک دم یونی با گستردگی ده درجه ای بود، بین دو دب اکبر و اصغر عکاسی شد. اکنون، دنباله دار ZTF را می توان با دوربین دوچشمی یا یک تلسکوپ کوچک و یک نقشه آسمان یدا کرد. یک زمان خوب برای دیدن دنباله دار در هفته آینده پس از غروب خورشید است – اما قبل از طلوع ماه. این دنباله دار تا چند روز دیگر تقریباً از مقابل مریخ حرکت خواهد کرد.

منبع: مجله علمی آوااستار