مارتین کوپر مخترع تلفن همراه از اختراعش پشیمان شد و به مردم توصیه ی جالبی کرد!
 

مارتین کوپر مخترع تلفن همراه در برنامه ی تلویزیونی گفت: امروزه تلفن همراه به یکی از محبوب‌ترین وسایل ارتباطی انسان‌ها تبدیل شده است به حدی که بدون تلفن همراه بسیاری از کارهایشان پیش نمی‌رود.

کوپر بیان کرد: استفاده بیش از اندازه و غیر ضروری از تلفن همراه برای کاربر استرس و پریشانی ذهنی می آورد.
وی با تاکید بر اینکه نباید اینقدر خودمان را با گوشی‌ها مشغول کنیم افزود: کمی هم باید از آن‌ها فاصله گرفت و زندگی کرد.

مخترع تلفن همراه در جواب مجری برنامه که می گوید روزانه ۵ ساعت از تلفن همراه خود استفاده می‌کند با تعجب گفت: “واقعاً؟ شما واقعا ۵ ساعت از روز خودت را وقف استفاده از گوشی می‌کنید؟ کمی هم زندگی کن!».

او سپس کسانی را که زمان زیادی از روز خود را صرف استفاده از گوشی می‌کنند، را سرزنش کرد و گفت: در طول روز تنها ۵ درصد از وقت خودم را صرف استفاده از گوشی‌ها می‌کنم؛ اما عموم مردم این گونه نیستند.

مارتین کوپر متولد ۲۶ دسامبر ۱۹۲۸ برابر با ۵ دی ماه ۱۳۰۷ مهندس آمریکایی است که در صنعت ارتباطات بی سیم، به ویژه در مدیریت رادیویی، با یازده حق ثبت اختراع در این زمینه پیشگام است.