در این قسمت از برنامه «سازه های بزرگ با ریچارد هموند»، بزرگترین کارخانه خودروسازی جهان مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. خط تولید کمپانی فولکس واگن در ولفسبرگ آلمان قادر است سالیانه ۸۰۰ هزار خودرو تولید کند!

ادامه این برنامه را فردا، ۲۶ آبان ساعت ۲۲ مشاهده کنید.