روز جمعه ۲۰ خردادماه، گردهمایی بزرگ خودروهای تیونینگ و اسپرت در پیست آزادی تهران برگزار شد. البته در این رویداد خودروهای آفرود و کمپینگ نیز حضور داشتند و تعداد قابل توجهی از خودروها به این رویداد آمده بودند که بعضی از آن ها با چهره هایی بسیار عجیب به نمایش گذاشته شده بودند. در زیر می توانید عکس هایی از این رویداد را مشاهده کنید.