این روز‌ها تقریبا همه ما با عینک‌های واقعیت مجازی آشنا هستیم، اما این که بدانیم این نوع عینک‌ها نه برای انسان‌ها، بلکه برای حیوانات استفاده می‌شوند نیز در نوع خود جالب است.

به گزارش سرویس نیویورک پست، برای انسان‌هایی که در طول زمستان در داخل خانه گیر کرده اند، عینک واقعیت مجازی یک موهبت محسوب می‌شد، اکنون گاو‌ها نیزدر طول زمستان از عینک هوشمند استفاده می‌کنند.

برای گاو‌ها از عینک واقعیت مجازی استفاده می‌شود بنابراین فکر می‌کنند بیرون و در یک زمین تابستانی هستند و به نظر می‌رسد که این نوع گاوها، شادتر از سایر گاو‌ها باشند.

ایزت کوکاک، یک دامدار در ترکیه، عینک واقعیت مجازی را برای افزایش تولید شیر گاو‌ها امتحان کرد و این کار، نتایج مثبتی داشت.

این هدست‌ها با کمک دامپزشکان توسعه یافتند و ابتدا در مزرعه‌ای در مسکو آزمایش شدند.  گاودار  ترکیه ای، ایزت کوکاک اکنون آن‌ها را روی دو گاو در آکسارای ترکیه آزموده و شیر خروجی آن‌ها از ۵.۸ گالن به ۷ گالن در روز رسیده است.

ایزت که قبلا نیز برای افزایش بازدهی گاوها، موسیقی کلاسیک را مورد استفاده قرار می‌داد، اکنون از بازخورد حیوانات از طریق هدست‌ها بسیار راضی است و قصر دارد حداقل ۱۰ هدست دیگر بخرد.

او گفت: «آن‌ها در حال تماشای یک مرتع سرسبز هستند و این به آن‌ها روحیه می‌دهد و استرس کمتری دارند.» وزارت کشاورزی روسیه گفت این سیستم بر اساس این اصل توسعه یافته است که گاو‌ها سایه‌های قرمز را بهتر از سایه‌های آبی و سبز درک می‌کنند.