کیفیت ساخت فاجعه‌بار و ایرادات مونتاژی متعدد در هایما S5 ایران خودرو؛ کراس اووری چینی که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد!