مگالودون یا کوسه های غول پیکر ماقبل تاریخی را می توان یکی از ترسناک ترین موجودات تاریخ کره زمین دانست. در این میان شواهد جدید دیرینه شناسان نشان می دهد این جانور عظیم الجثه احامالا به واسطه رقابت با کوسه های کوچک تر منقرض شده است.
رقابت برای منابع غذایی با کوسه بزرگ سفید ممکن است در انقراض مگالودون ، یکی از بزرگترین گوشتخوارانی که تاکنون در اقیانوس ها زندگی کرده ، نقش مهمی داشته باشد.
نتایج مطالعه ای که به تازگی منتشر شده است نشان می دهد رقابت بین گونه های مختلف کوسه ها به ضرر مگالودون پایان یافته و این یافته ها بینشی جدید در مورد رژیم غذایی کوسه های فعلی و منقرض شده ارائه می دهد.
باید توجه داشت که رژیم غذایی نقش مهمی در درک سبک زندگی و محیط زیست یک حیوان دارد. آثار باقی مانده روی مینای دندان های یک جانور می تواند اطلاعات زیادی از رژیم غذایی وی به دانشمندان ارائه کند. در واقع خراش های ایجاد شده روی مینای دندان کوسه ها می تواند به عنوان یک پروکسی برای درک رژیم غذایی یک حیوان و استنباط تنوع موجود آن در اکوسیستم استفاده شود.
بر اساس اطلاعات موجود، مگالودون Megalodon (Otodus megalodon) یک کوسه مگاتوت بود و علت انقراض آن برای دهه ها از سوی دیرینه شناسان مورد بحث قرار گرفته است.
به تازگی تیمی از پژوهشگران به سرپرستی جرمی مک کورماک، روشی جدید را برای استنباط رژیم غذایی موجودات فسیلی با استفاده از ایزوتوپهای روی دندان ها ابداع کردند. آنها یک پایگاه داده از مقادیر ایزوتوپ روی از دندانهای کوسه در ۲۰  گونه زنده ، از جمله کوسه های موجود در آکواریوم ها و گونه های وحشی و همچنین ۱۳ گونه فسیلی از جمله مگالودون O. megalodon ایجاد کردند. 
محققان با بررسی این اطلاعات دریافتند که مقادیر ایزوتوپ روی در دوره های زمانی زمین شناسی در دندان ها حفظ می شود. نویسندگان مقادیر ایزوتوپ روی را بین مگالودون O. megalodon و کوسه بزرگ سفید مقایسه کرده و دریافتند که سبک زندگی و شکار این دو نوع کوسه  وقتی آنها در اوایل دوره پلیوسن همزیست می شوند، با هم همپوشانی داشته و ممکن است این دو گونه بزرگ و کوچک کوسه برای شکار منابع غذایی یکسانی مانند پستانداران دریایی از جمله cetaceans رقابت کرده باشند.

نویسندگان تأکید می کنند: دلایل بالقوه متعددی از جمله تغییرات آب و هوا و محیط زیست برای انقراض مگالودون O. megalodon  وجود دارد ، اما یافته های جدید نشان می دهد که رقابت با کوسه بزرگ سفید ممکن است عاملی اصلی و تاثیر گذار در این رابطه باشد.