کهکشان ان‌جی‌سی ۱۵۶۶، یک جزیره‌ی کیهانی با میلیاردها ستاره، حدود ۶۰ میلیون سال نوری از زمین دور است و در صورت فلکی جنوبی زرین‌ماهی دیده می‌شود.
این کهکشان که به نام کهکشان “رقصنده‌ی اسپانیایی” هم شناخته می‌شود، قرصی رونما دارد، یعنی از دیدگاه راه شیری، قرص چهره‌اش را درست از روبرو می‌بینیم.
این کهکشان که از کهکشان‌های مارپیچی فرساز (با ساختاری مجلل و باشکوه) است، دو بازوی مارپیچی برجسته و برازنده دارد که با خوشه‌های ستاره‌ای درخشان و آبی‌فام، منطقه‌های ستاره‌زایی صورتی رنگ و رگه‌های تاب خورده و تیره‌ی غبار کیهانی آراسته شده‌اند.
ان‌جی‌سی ۱۵۶۶ به دلیل داشتن مرکزی فروزان، به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و درخشان‌ترین کهکشان‌های سیفرت شناخته شده.
مرکز آن به احتمال بسیار جایگاه یک ابرسیاهچاله‌ی فعالست که با گاز و غبار و ستارگان پیرامونش در برهمکنش است.
ستارگان درخشان با تیزی‌های پراش در این تصویر پروضوح از این کهکشان جنوبی همگی در کهکشان خودمان جای دارند.

منبع: ۱star7sky.com