سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به گزارش مرکز آمار ایران، از افزایش دو درصدی تورم تولید در حوزه خودرو در فصل تابستان نسبت به سه ماهه اول سال جاری خبر داد و تاکید کرد که همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو، رشد تولید در این بخش را نیز شاهد هستیم.

امید قالیباف با استناد به گزارش مرکز آمار ایران به دیجیزا، گفت: تورم تولید در بخش خودرو در تابستان امسال دو درصد اعلام شده است؛ این به معنای آن است که هزینه ملزومات ساخت و تولید خودرو در تابستان نسبت به بهار تنها دو درصد افزایش داشته است. میزان افزایش قیمت در ساخت خودرو در فصل تابستان از مقدار افزایش قیمت سبد مصرف‌کننده در یک ماه، کمتر است و این یعنی مدیریت زنجیره تامین صنعت خودرو که شامل حدود ۳۰۰۰ قطعه می‌شود در مسیر درستی قرار دارد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تورم نقطه‌ای تولید در بخش تولید خودرو را در تابستان امسال، ۲۷.۲ درصد اعلام و اظهار کرد: افزایش قیمت تولید خودرو در تابستان امسال نسبت به سال ۱۴۰۰، ۲۷.۲ درصد بوده که چنانچه با تورم نقطه‌ای مصرف‌کننده در دیجیزا ۱۴۰۱ نسبت به دیجیزا ماه سال گذشته (۴۸.۶درصد) مقایسه شود، کنترل تورم تولید در بخش خودرو را ثابت می‌کند.

وی افزود : همزمان با کنترل تورم تولید در بخش خودرو، شاهد رشد تولید در این بخش هستیم؛ بطوریکه آمار تولید هفت ماهه ایران‌خودرو و سایپا، نسبت به مدت مشابه سال گذشته  ۱۰ درصد بیشتر شده است.