شاید کمربند شکارچی را پیش از این هم دیده باشید- ولی نه این گونه.
سه ستاره‌ی درخشان در این تصویر از چپ به راست به نام‌های دلتای شکارچی (منطقه)، اپسیلون شکارچی (نیام) و زتا شکارچی (نطاق) شناخته می‌شوند: ستارگان نمادین کمربند شکارچی.
همه‌ی دیگر ستارگانِ درون این چشم‌اندار به روش دیجیتالی زدوده شده‌اند تا ابرهای انباشته از گاز برافروخته و غبار تاریک پیرامون نمایان‌تر شود.
برخی از این ابرها پیکره‌هایی فریبنده دارند، از جمله سحابی‌های کله‌اسبی و شعله، هر دو نزدیک ستاره‌ی نطاق در پایین، سمت راست.
این تصویر ژرف که حدود ۵ درجه گستردگی دارد، ماه گذشته با یک نوردهی حدود ۲۰ ساعته از رصدخانه و و پارکِ آسمانِ ماراتون در ماراتون، تگزاس آمریکا گرفته شده و سپس برای آشکار شدن گاز و غبارش پردازش شده است؛ گاز و غباری که اگر بسیار به آن نزدیک‌تر بودیم، می‌توانستیم خودمان آنها را ببینیم.
سحابی پرآوازه‌ی شکارچی بیرون از لبه‌ی بالا، سمت راست این میدان رنگین جای دارد.
کل این منطقه تنها حدود ۱۵۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد و بنابراین یکی از نزدیک‌ترین و شناخته شده‌ترین پرورشگاه‌های ستاره‌زایی آسمانست.