انگار پول به دهان خودروسازان مزه کرده و یکی از آنها با اعلام توقف تولید پژو ۲۰۶ نقشه ای جدید در سر دارد! پشت پرده احتمالی تصمیم گیری جدید درباره پژو ۲۰۶ را در این ویدئو ببینید.