مجله ایلیاد/ منظومه‌ی «L 98-59» تبدیل به یکی از مقاصد مهم و جالب برای ستاره‌شناسان متخصص منظومه‌ها شده است. بازدید انسان از این منظومه، حتی با پیشرفت‌هایی که تا کنون انجام شده میسر نیست، ولی تلسکوپ‌های فضایی کشفیات جالبی از این منظومه داشته‌اند. آن‌ها سیاره‌ای را در این منظومه کشف کرده‌اند که با داشتن جرم بسیار کم، ۳۰ درصد آب دارد و احتمالاً بتوان نشانه‌های حیات را بر روی آن پیدا کرد.

تا سال ۲۰۱۹ دانشمندان تصور می‌کردند ستاره‌ی L 98-59 نیز ستاره‌ای کوتوله و معمولی است که در فاصله‌ی ۳۵ سال نوری از زمین قرار دارد و همه‌ی اطلاعات آن با استانداردهای کیهانی هم‌خوانی دارد. در سال ۲۰۱۹ ماهواره‌ی TESS دریافت که سیاره‌ی L 98-59b با اندازه‌ای برابر با ۸۰ درصد اندازه‌ی زمین به دور ستاره‌ی میزبان این منظومه می‌گردد. کشف سیاره‌هایی با این اندازه‌ی کوچک در اطراف چنین ستاره‌هایی بسیار جالب توجه است. دانشمندان دو سیاره‌ی دیگر نیز در این منظومه کشف کردند که ۴۰ و ۶۰ درصد از زمین بزرگ‌تر بودند.

البته سیاره‌ی «L 98-59b» از نظر کوچکی به پای سیاره‌ی دیگری به‌نام «Kepler-37B» نمی‌رسد و این سیاره هنوز هم کوچک‌ترین سیاره‌ی فراخورشیدی کشف شده به حساب می‌آید. اکنون تیمی از محققین با استفاده از تلسکوپ VLT به جستجوی بیشتر در اعماق این منظومه پرداخته‌اند و اطلاعات بیشتری در این مورد در مجله‌ی Astronomy and Astrophysics منتشر کرده‌اند.

کشف سیاره‌های کوچک با روش گذر کار سختی است، ولی رصدهایی که با VLT انجام شده، توانسته است سیاره‌ای با اندازه‌ی کمتر از نصف سیاره‌ی زهره را نشان دهد. این سیاره در واقع کوچک‌ترین جرمی است که با روش گذر شناسایی شده است. رصدهای انجام شده نشان داده‌اند که چگالی این دنیای جدید در حدود ۳.۶ گرم بر سانتی‌متر مکعب است که می‌توان گفت دو سوم زمین و عطارد است.
یکی دیگر از سیاره‌های این منظومه که «L 98-59d» نام دارد جالب‌تر از همه است، زیرا چگالی آن در حد ۲.۹۵ است که نشان می‌دهد به احتمال زیاد ۳۰ درصد آن‌را آب تشکیل داده است. البته اطلاعاتی که تا کنون به‌دست آمده نشان می‌دهد که دمای سطح این سیاره بالاتر از دمای جوش آب است.

کشفیات TESS نشان داده است که سیاره‌ها در این منظومه آنچنان به ستاره‌ی میزبان نزدیک هستند که باعث کم‌نور دیده شدن ستاره‌ی میزبان توسط تلسکوپ می‌شوند و به همین خاطر شاید سیاره‌های آن نیز گرم‌تر از آن هستند که امکان حیات را روی خود بدهند.
VLT توانسته در این منظومه‌ی سیاره‌ی چهارم را نیز کشف کند که دانشمندان آن‌را «L 98-59e» نامیده‌اند. جرم این سیاره سه برابر زمین است. آن‌ها حدس می‌زنند در این منظومه سیاره‌ی پنجم نیز وجود داشته باشد که به احتمال زیاد دمای سطح آن برای مایع باقی ماندن آب مناسب است. آن‌ها در واقع نشانه‌هایی از وجود سیاره در ناحیه‌ی قابل سکونت این ستاره را مشاهده کرده‌اند. حدس دانشمندان این است که جرم سیاره‌ی پنجم ۲.۵ برابر زمین است و به همین خاطر احتمال وجود اتمسفر در آنجا نیز بیشتر است.