مجله ایلیاد/ ستاره‌شناسان با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده توسط ماهواره‌ی «TESS» و «NGTS» ناسا، یک سیاره‌ی فراخورشیدی مشابه زحل را پیدا کرده‌اند. این سیاره حول ستاره‌ی «NGTS-11» که یک ستاره‌ی متوسط در فاصله‌ی ۶۲۴ سال نوری از ما در صورت فلکی قیفاوس است، در حال گردش است. دمای تعادل سیاره‌ی کشف شده حدود ۱۶۲ درجه‌ی سانتی‌گراد است و می‌توان آن‌را سردترین سیاره‌ی عظیم گازی محسوب کرد.

«NGTS-11b» نام این سیاره‌ی جدید است که قطر آن ۸۲ درصد سیاره‌ی مشتری و جرم آن ۳۴ درصد مشتری است. این سیاره هر ۳۵ روز در فاصله‌ای که پنج برابر از فاصله‌ی زمین تا خورشید کمتر است، یک دور حول ستاره‌ی میزبان خود می‌چرخد.

دکتر «ساموئل گیل» از دانشگاه وارویک، می‌گوید: «NGTS-11b خنک‌تر از سیاره‌های تیر و زهره است. هر چند دمای این سیاره برای پشتیبانی از زندگی که ما می‌شناسیم بالا است، ولی هنوز هم می‌توان گفت که دمای آن نزدیک به دماهای مورد نظر ما است. طول یک سال این سیاره خیلی بیشتر از چیزی است که معمولاً مشاهده می‌کنیم.»

محققین برای اولین بار این سیاره را از روی یک گذر از روبه‌روی ستاره‌اش توسط TESS تشخیص دادند. آن‌ها می‌گویند: «TESS از روش گذر برای شناسایی سیاره‌ها استفاده می‌کند و از روی بریدگی‌هایی که در نور رسیده از ستاره‌ها مشاهده می‌کند، درمی‌یابد که یک جرم جلوی نور را گرفته است. به هر حال TESS آسمان را هر ۲۷ روز یک بار اسکن می‌کند و سیاره‌هایی که یک سال آن‌ها طولانی‌تر از این زمان است، فقط یک بار توسط آن شناسایی می‌شوند و تا شناسایی بار دوم اتفاق نیفتد، نمی‌توان گفت یک سیاره شناسایی شده است.»

محققین سیستم سیاره‌ای NGTS را به مدت ۷۹ شب توسط تلسکوپ NGTS زیر نظر داشتند و توانستند سیاره‌ی موجود در این سیستم را در گذر دوم مشاهده کنند. دکتر گیل می‌گوید: «با ردیابی گذر دوم دریافتیم که سیاره‌ای با طول دوران بالاتر از ۲۷ روز را پیدا کرده‌ایم. این نوع کشف‌ها نادر هستند، ولی اهمیت بالایی دارند. سیاره‌هایی که طول سال آن‌ها بیشتر است، سردتر هستند و شباهت بیشتری به سیارات منظومه‌ی شمسی دارند.»

گزارش کشف این سیاره طی مقاله‌ای در مجله‌ی Astrophysical Journal Letters منتشر شده است.