به معنای واقعی کلمه این سیارات در محله خورشیدی ما قرار دارند.

تلسکوپ فضایی TESS ناسا دو سیاره سنگی را پیدا کرده است که به دور ستاره کوتوله قرمز نسبتا درخشان HD 260655 در فاصله ۳۳۰ تریلیون کیلومتری می‌چرخند!

“هر دو سیاره “ابر زمین” هستند – بعبارتی سیاراتی مشابه زمین ما، فقط بزرگتر. سیاره b حدود ۱.۲ برابر زمین است، سیاره c 1.5 برابر.

هر دو سیاره در بین تمام سیارات فراخورشیدی زمینی که تاکنون کشف شده اند، در بین ۱۰ نامزد برتر برای داشتن جو قرار دارند. این آنها را در همان دسته یکی از معروف ترین منظومه های سیاره ای قرار می دهد: هفت سیاره تقریباً به اندازه زمین در اطراف ستاره ای به نام TRAPPIST-1. جهان های TRAPPIST-1 و چندین سیاره فراخورشیدی سنگی دیگر در حال حاضر در لیست اهداف رصدی برای Webb هستند!
هیئت منصفه هنوز در مورد اینکه آیا هر یک از سیاره های تازه کشف شده دارای اتمسفر است یا خیر، و اگر چنین است، از چه چیزی ساخته شده است، نظر قطعی ارائه نکرده است.

برگرفته از اینستاگرام spacemehdi