ستاره شناسان با استفاده از داده های رصدی  تلسکوپ آرایه میلی‌متری، زیر میلی‌متری آتاکاما  (ALMA)، متشکل از ۶۶ آنتن رادیویی در صحرای آتاکاما در شیلی، یک  نقطه داغ  درخشانِ در حال چرخش در اطراف سیاهچاله عظیم قلب کهکشان راه شیری یعنی کمان ای*(Sagittarius A*) مشاهده کرده‌اند