طی سال های اخیر تغییرات آب و هوایی خطر بزرگی را برای صفحات یخی در قطب جنوب ایجاد می کند. به همین دلیل مطالعات متعددی در این منطقه در حال انجام است. به تازگی گروهی از دانشمندان یک اکوسیستم عظیم  و ناشناخته را در زیر قطب جنوب کشف کرده اند.

تیمی از محققان در مطالعات جدید خود، دنیای زنده عظیمی را در زیر سطح یخی قطب جنوب کشف کرده اند که می تواند به وسعت ۵ میلیون کیلومتر مربع باشد. این قاره اغلب به عنوان منطقه ای دارای آب و هوای متخاصم در نظر گرفته شده و تصور می شود قابلیت میزبانی از گونه های متنوع حیات را ندارد.

برای دهه ‌ها، دانشمندان جلبک ‌های فتوسنتزی را که در ماه‌های تابستان در اطراف قطب جنوب تشکیل می‌ شود، مورد مطالعه قرار داده‌ و معتقدند که این جلبک ‌ها تنها زمانی ظاهر می ‌شوند که یخ‌ ها ذوب شده و راه را برای رسیدن نور خورشید به جلبک ‌ها باز می‌ کنند. با این حال، اکنون به نظر می رسد که ممکن است اکوسیستم عظیمی در زیر قطب جنوب و حتی زمانی که یخ ها ذوب نشده باشند، وجود داشته باشد.

این تحقیقات نشان می دهد: مقدار زیادی از این جلبک ها می توانند به طور دائم در زیر یخی که قاره را پوشانده است، زندگی کنند. اساساً، این امر باعث می‌شود که جهان عظیمی در زیر یخ‌های قطب جنوب وجود داشته باشد که تصور آن نیز  شگفت انگیز بوده و نمی توان پیش بینی کرد که در این منطقه سرد و دارای شرایط نامطلوب، چه موجوداتی زندگی می کنند.

برای چندین دهه، دانشمندان بر این باور بودند که هیچ چیز نمی تواند در زیر سطح یخ زده قطب جنوب زندگی کند. به این ترتیب، امکان این کشف هر آنچه را که در مورد آن منطقه از جهان می دانیم به چالش می کشد. در حال حاضر گفته می شود تنها با انجام تحقیقات بیشتر، می‌توانیم زندگی موجود و احتمالی را در زیر قطب جنوب کشف کنیم.

به گزارش دیجیزا، باید توجه داشت که فوک‌ ها، پنگوئن ‌ها و سایر حیواناتی که به شرایط این منطقه عادت کرده ‌اند در قطب جنوب زنده می ‌مانند، اما این واقعیت که ممکن است سایر گونه های حیات نیز در زیر سطح این منطقه وجود داشته باشند، بسیار تاثیرگذار است.  به‌ ویژه وقتی در نظر بگیرید که چقدر جلبک ‌ها و پلانکتون ‌ها برای رشد به انرژی خورشید متکی هستند. باور کنونی این است که حفره‌ هایی در اقیانوس یخی جنوبی می‌ت وانند به جلبک‌ ها نور کافی خورشید برای تامین انرژی در ماه‌های سرد سال را بدهند.

شرح کامل این مطالعه در آخرین شماره مجله تخصصی  Frontiers in Marine Science منتشر شده است.