دولت کره جنوبی می‌خواهد در سال ۲۰۲۲ مالیات‌های جدیدی را بر ارزهای دیجیتال وضع کند.

بنا بر اعلام اداره مالیات این کشور، شهروندانی که هدیه یا ارثیه ارز دیجیتالی دریافت می‌کنند باید بین ۱۰ تا ۵۰ درصد مالیات بپردازند.

این نهاد دولتی خاطر نشان کرد مقدار مالیات به ارزش کل اموال دریافتی بستگی خواهد داشت.

گفتنی است شهروندانی که از محل ارزهای دیجیتال بیش از ۲,۰۹۹ دلار سود کنند باید ۲۰ درصد مالیات بر عواید بپردازند و این قانون از سال ۲۰۲۳ به اجرا درخواهد آمد.