نمایشی کوتاه از شاسی بلند الکتریکی کمپانی «هواوی»، SERES SF5 EV مدل ۲۰۲۲