تولید خودرو برزیل در ماه اکتبر کاهش یافت.

به نقل از رویترز، داده‌های انجمن خودروسازان برزیل نشان داد که تولید صنعت خودرو برزیل در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد کاهش یافت و در مجموع به ۲۰۶ هزار دستگاه رسید.

انجمن خودروسازان برزیل افزود که فروش خودرو در این کشور آمریکای جنوبی ۶.۷ درصد در این دوره کاهش یافته و به ۱۸۰ هزار و ۹۰۰ دستگاه رسیده است.