در عرضه‌های امروز کامیون کشنده امپاور، تعداد ۷۱ دستگاه عرضه‌شده به قیمت میانگین ۳ میلیارد و ۳۹۴ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۸۱۶ تومان با لحاظ ۸.۴۳ درصد رقابت فروخته شد.

قیمت پایه کامیون کشنده امپاور ۳ میلیارد و ۱۳۱ میلیون تومان و تقاضای برای آن ۱۵۹ دستگاه بود. 

معاملات کامیون کشنده EM POWER
عرضه (دستگاه): ۷۱
تقاضا (دستگاه): ۱۵۹
قیمت پایه (ریال): ۳۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت کشف شده (ریال): ۳۳,۹۴۸,۰۲۸,۱۶۹
رقابت (درصد): ۸.۴۳%