از امروز کاربران آمریکایی اینستاگرام، هشدار AMBER Alerts ( وضعیت اضطراری کودک‌ربایی) را براساس منطقه خود در فید اینستاگرام دریافت می‌کنند.