ربات پیشرفته‌ی ساخت ژاپن، تمام آزمایشات خود را با موفقیت طی کرده و می‌تواند کارهایی از قبیل نمونه‌برداری و معدن‌کاوی در ماه، بازرسی و اکتشاف ، تعمیر و مونتاژ را انجام دهد.
سازمان فضایی ژاپن امیدوار است این ربات هوشمند را تا سال ۲۰۲۵ به ماه ارسال کند. استفاده از ربات‌ها در کاوش سیاره‌ها، چیز جدیدی نیست. ناسا چندین مریخ‌نورد رباتیک را نیز روی سطح سیاره مریخ دارد، اما هیچ‌کدام مانند ربات ژاپنی R۱ دارای ویژگی‌های انسان‌نما و چنین ظرافت در کار، نبوده‌اند.