دیجیزا/ درحالی که دیگر سیاره‌های منظومه شمسی نیز دارای جو هستند، چه چیزی جو زمین را تا این حد منحصر به فرد کرده است؟ ما زمینی‎ها فکر می‌کنیم خیلی خاص هستیم. فراوانی اکسیژن در جو و وجود آب مایع در سطح سیاره‎مان باعث می‌شود “نقطه آبی کمرنگ ما” در مقابل سایر سیارات منظومه شمسی یک خانه منحصر به فرد اما آسیب پذیر برای زندگی به نظر برسد.
اما با وجود تمام فعالیت‌های بیولوژیکی در دنیای ما، زمین تنها سیاره جالب توجهی نیست که دور خورشید می‌گردد. در منظومه شمسی مکان‌هایی به همین اندازه شگفت انگیز وجود دارد. در اینجا فقط تعدادی را به عنوان نمونه‌ بررسی میکنیم.

برگرفته از مجله آوا استار