ایستگاه فضایی بین المللی که بیش از ۲۱ سال در حال فعالیت است، در حال حاضر هفت خدمه را در خود جای داده است. ایستگاه فضایی بین المللی با سرعتی در حدود ۱۷۱۵۰ مایل در ساعت به دور زمین می‌چرخد و هر ۹۰ دقیقه یک بار به دور زمین سفر می‌کند. در ماه‌های اخیر، خدمه ایستگاه فضایی عکس‌های شگفت‌انگیزی از سیاره زمین گرفته‌اند.