مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد در رابطه با تولید تیبا و تیبا۲ توضیح داد.

مصطفی آجرلو مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص وضعیت تولید تیبا اعلام کرد: “خط تولید تیبا و تیبا۲ همچنان متوقف است و صرفاً برای انجام تعهدات قبلی با رفع عیوب و انجام شروط تعیین‌شده برای ثبت‌نام‌کنندگان و تا پایان تعهدات  قبلی، مجوز موردی با پیوست فنی صادر می‌شود.”