تلسکوپ فضایی جیمز وب هم اکنون در نقطۀ لاگرانژ ۲ قرار دارد که حدود ۱.۵ میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد. در اطراف زمین پنج نقطه لاگرانژ وجود دارد که اصطلاحا به پارکینگ‌های فضایی معروف هستند.

در نقاط لاگرانژ، نیروهای گرانشی و نیروی گریز از مرکز برای حرکت یک جسم سوم کوچک مثل یک “فضاپیما” تعادل ایجاد می‌کنند. در این ویدئو در مورد نقاط لاگرانژی صحبت می‌کنیم. در اسلاید آخر هم می‌توانید چگونگی حرکت جیمز وب در این مدار را تماشا کنید.

جیمز وب هشت پیشران دارد که برای مانورهای مداری و تغییر جهت تلسکوپ از آنها استفاده می‌کند. پیشران جیمز وب برای عملکرد به سوخت نیاز دارد، این سوخت ۱۵۹ لیتر هیدرازین و ۷۹ لیتر دی نیتروژن تتراکسید است. این مقدار سوخت حداقل برای ۱۰ سال ماموریت این تلسکوپ کافی است.

جیمز وب برای رصد کیهان در طیف فروسرخ طراحی شده و برای این کار باید آینه‌ها و تجهیزات آن خنک بماند و برای خنک ماندن یک سپر حرارتی بزرگ دارد. این سپر حرارتی آینه‌های ۶.۵ متری جیمز وب را همیشه در سایه نگه می‌دارد تا به دمای سرد مورد نظر برای رصد نور فروسرخ برسند.