دیجیزا/ چرا جهان این‌قدر خالی است؟

برگرفته از مجله علم روز
@sciencetoday_ir