یکی از حیاتی‌ترین قسمت‌های خودرو ترمزهای آن است که در صورت بروز مشکل باید سریعا رفع شود تا جان سرنشینان و عابران پیاده در خطر نباشد.

ترمزهای خودرو بر دو نوع کاسه و دیسکی است که سیستم‌های متفاوت و عملکرد مشابهی دارند.


۱- نامرغوب بودن لنت‌های ترمز
در صورت پایین بودن کیفیت لنت‌های ترمز موارد زیر اتفاق خواهد افتاد: 

الف) در لحظه ترمز گیری صدای سوت یا خِرخِر از چرخ‌ها شنیده خواهد شد. 
ب) قدرت ترمز گیری کمتر از حالت عادی خواهد بود.
 
۲- نا‌مرغوب بودن روغن ترمز
نیروی ترمز از طریق روغن ترمز به لنت‌ها منتقل می‌شود، روغن ترمز به دو شکل زیر می‌تواند باعث ضعیف شدن نیروی ترمز گیری شود: 

الف) روغن ترمزی که توسط کارخانه سازنده پیشنهاد شده استفاده نشود (در کلیه خودرو‌ها یا روغن ترمز آبی استفاده می‌شود و یا زرد) 

ب) روغن ترمز در اثر کارکرد زیاد، و خصوصا داغ شدنِ بیش از حد (در اثر ترمز گیری شدید و مداوم در سرازیری‌ها) رطوبت جذب کرده و دیگر کارایی لازم را ندارد. 

کمپانی‌های خودروسازی توصیه می‌کنند که هر ۴۰ هزار کیلومتر یک بار روغن ترمز تعویض شود.

وقتی لنت‌های ترمز و روغن ترمز بیش از حد داغ شوند، کارایی ترمز به مراتب کاهش می‌یابد، به همین دلیل است که رانندگان با تجربه در سرازیری‌ها از دنده سنگین استفاده می‌کنند تا مجبور به استفاده مکرر از ترمز نشوند.

۳- خراب شدن بوستر ترمز
بوستر ترمز در واقع نوعی نیروی کمکی برای ترمزگیری راننده ایجاد می‌کند و خرابی آن باعث می‌شود تا نیروی کمکی برای ترمزگیری کمتر می‌شود و یا از بین برود. در این حالت‌ها اصطلاحا ترمز “چوب” می‌شود. یعنی با وجود روشن بودن موتور خودرو، پدال ترمز زیر پا سفت است و به سختی فشرده می‌شود.

روش تست بوستر ترمز: در حالتی که موتور خودرو خاموش است، پا را روی پدال ترمز فشار می‌دهیم و بعد استارت می‌زنیم، در صورتی که بوستر سالم باشد، باید پدال ۲ یا ۳ سانتی متر پایین برود.