پژوهشگران چینی در یک پژوهش جدید، دلایل افزایش میزان صاعقه هنگام رسیدن طوفان های دریایی به سواحل را بررسی کرده و آن را با ریزی و درشتی ذرات آروسل ها مرتبط دانسته اند.
نتایج یک تحقیق جدید انجام شده توسط پژوهشگران چینی نشان می دهد که نمک موجود در آئروسل پخش شده در هوا، می تواند فعالیت رعد و برق را در طول طوفان های تندری دریایی کاهش دهد. این یافته ها می توانند توضیح دهند که چرا میزان رعد و برق در اقیانوس های استوایی در مقایسه با تعداد مشاهده شده آن ها در خشکی کمتر است.
فعالیت رعد و برق بر روی زمین به دلیل تأثیرات ترمودینامیکی و فعل و انفعالات مربوط به آئروسل-ابر-بارش انجام می شود. با این حال، مشخص نبوده که چرا چنین فعالیتی روی اقیانوس‌های گرمسیری در مقایسه با روی خشکی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
در بررسی این موضوع، پژوهشگرانی از دانشگاه ووهان چین داده های آب و هوایی، آئروسل و فعالیت رعد و برق را از آفریقا و اقیانوس های مجاور آن را از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار دادند.
آن ها دریافتند که ترکیبات درشت آئروسل های دریایی مانند نمک، فرکانس رعد و برق را کاهش می دهند. درواقع، آئروسل‌های ریز مانند آن چه روی خشکی سواحل است، برق‌رسانی ابرها را تقویت می‌کنند، در حالی که ذرات نمک درشت ناشی از اسپری و آئروسل اقیانوسی، رعد و برق را با تضعیف فعالیت همرفتی درون ابرها کاهش می‌دهند. 

در این تحقیق، مشخص شده است که ذرات بزرگ موجود در آئروسل ها، پیش از بالا رفتن آب موجود در ابر و رسیدن آن به نقطه سردشدن فوق العاده که مرحله ای اساسی برای الکتریکی شدن ابرها است، باعث بارش آن می شوند. به گزارش دیجیزا،این امر باعث کاهش انتقال رو به بالای گرما بر روی دریا می شود و بر میزان بارندگی لازم برای هدایت گردش اتمسفری تأثیر می گذارد.
به گفته محققان فوق، این یافته‌ها درک ما را از این که چرا رعد و برق به طور نابرابر روی زمین و اقیانوس توزیع می‌شود و همچنین تأثیراتی که این رعد و برق بر آب و هوا دارد، بهبود می‌بخشد.

یافته های فوق در نشریه Nature Communications منتشر شده اند.