تایر‌های خودروهای مسابقه‌ای، بر خلاف خودروهای عادی که با اکسیژن پر می‌شوند، معمولا توسط گاز نیتروژن پر می‌شوند. اما مزیت‌های نیتروژن نسبت به اکسیژن چیست؟

قابلیت انبساط و انقباض گاز نیتروژن نسبت به اکسیژن بیشتر است. در طول مسابقه، دمای تایر و پیست مسابقه‌ می‌تواند متغیر باشد و در نتیجه هوای داخل تایر منقبض و منبسط می‌شود. در این موارد گاز نیتروژن کارایی بهتری نسبت به اکسیژن دارد.

به علاوه، اکسیژن به دلیل داشتن مقداری رطوبت دارای فشاری متغییر است؛ دقیقا همان چیزی که نیتروژن فاقد آن است. ثبات فشار گاز نیتروژن نسبت به اکسیژن بیشتر است و در نتیجه شرایط آب و هوایی تاثیر کمتری بر روی تایرهایی که با گاز نیتروژن پر شده‌اند، دارند.

همچنین نیتروژن در تایر‌های هواپیما‌ها نیز استفاده می‌شود.