یا چرا افراد بی کفایت احساس میکنند مهارت بالایی دارند ؟
این مسأله به نظر میرسه در هر جامعه ای به چشم میخوره
من خودم گهگاهی دچار اثر دانینگ – کروگر میشم یا دست کم به صورت مزمن درگیرش هستم .
چقد جرات دارین خودتون رو نقد کنید یا به دیگران اجازه نقد خودتون رو میدین ؟

Video credit : YouTube/Ted Ed

برگرفته از  biophyscience