دیجیزا/ به تازگی تیمی از پژوهشگران روسیه به بررسی ساختار ژنتیکی ویروس کرونا پرداخته و دریافتند این عفونت می تواند در نتیجه ترکیب ژن های ویروسی ایجاد شود که باعث شیوع پنومونی حاد در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی در گوانگژو چین شده بود.
کمی بیش از یک سال از شیوع جهانی ویروس کرونا می گذرد و شواهد نشان می دهد این ویروس نخستین بار در شهر ووهان چین ظاهر شده است. به گزارش دیجیزا، سرعت شیوع بسیار بالای این ویروس سبب شد تا تقریبا همه نقاط جهان در فاصله زمانی کوتاهی با تبعات آن درگیر شده و در نتیجه بسیاری از سیاستمداران از این ویروس بهره برداری سیاسی کرده و آن را به سایر کشورها نسبت داده اند.

در این میان اما علم فارغ از جبهه گیری های سیاسی به بررسی منشا اصلی این ویروس پرداخته و پای جانورانی چون پنگولین، خفاش و سمور نیز به میان آمد. تا کنون هیچ یک از پژوهش های صورت گرفته نتوانسته اند به منشا اصلی و دقیق این ویروس اشاره کنند.
الکساندر بوتنکو، رئیس مرکز تحقیقات ملی اپیدمیولوژی و میکروب شناسی وزارت بهداشت روسیه در مصاحبهای مطبوعاتی اعلام کرد: اثبات مصنوعی بودن ویروس کرونا تقریبا غیر ممکن است.
سازمان بهداشت جهانی نیز در این رابطه اعلام کرد؛ فرضیه ساخت مصنوعی ویروس کرونا در آزمایشگاه غیر محتمل بوده و بدیهی است که نباید انتظار پذیرفتن چنین موضعی را داشت؛ زیرا  این مساله تقریباً غیرممکن است که اثبات کنیم ویروس کرونا در آزمایشگاه ظاهر شده و ساخته دست بشر است.
 بررسی ژنتیکی این ویروس نشان می دهد که  این عفونت می تواند در نتیجه ترکیبی از ژن های ویروسی ایجاد شود که باعث شیوع پنومونی حاد سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ میلادی در گوانگژو چین شده و سپس به خفاش منتقل و بار دیگر به انسان رسیده است.

ساختار ژنتیکی این ویروس ها بسیار به هم نزدیک هستند. به گفته پژوهشگران، در چنین مواردی، یک ترکیب مجدد بین ژن ها رخ داده و این مکانیسم های تغییر ویروس معمولا همراه با جهش ژنتیکی است.