کابین جذاب خودروی پلیس ایالات متحده آمریکا، شورولت تاهو ۲۰۲۲