باتوجه به شیوع گسترده کرونا در شانگهای چین، بیمارستان‌ها به‌منظور جلوگیری از انتشار این ویروس و ابتلای بیشتر افراد به کرونا از ربات‌های هوشمند استفاده می کنند.