پراید وانت مجهز به سیستم اتوپایلت در خیابان‌های شیراز رویت شد!

منبع: دنده ۵