تا حالا به داخل آینه دقت کردید؟
شاید شما هم مثل من، به این فکر کرده باشید که شاید دنیایی آنسوی آینه وجود داشته باشه؛ دنیای که همه چیزش شبیه به ما اما یک تصویر آینه‌ای از جهان ما باشه!!
دنیای ضدماده تصویر آینه‌ای از دنیای ماست!

برگرفته از اینستاگرام theory.mag